2020. február 28. péntek

Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk, a szertartás mindig 18:15 órakor kezdődik, utána 19 órától szentmise. A hirdetőtáblán látható, hogy az egyes csoportok melyik pénteken imádkozzák a keresztutat. Kérjük a csoportvezetőket, hogy ne feledkezzenek el megszervezni a rájuk bízott keresztúti imádságot.


2020. február 26. szerda

Hamvazószerda

Az idén február 26-ára eső hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak. Aznap a 19 órai szentmisében a hamvazás szertartásában részesülhetünk. Ne feledkezzünk el arról, hogy hamvazószerda szigorú böjti nap. E napon a hústilalom mellett háromszor szabad csak étkezni, de csak egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. Szigorú böjti nap nagypéntek lesz még. Nagyböjt péntekjein kötelező a húseledelektől való megtartóztatás mindazok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték.


2020. március 6-7-8.

Nagyböjti triduum

Előre hirdetjük, hogy a nagyböjti triduum-lelkigyakorlatunk március 6–8-áig az esti szentmiséken lesz, melyet Dr. Tóth Tamás pápai káplán, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára tart.


2020. február 16-ától

Házaspárok tízpróbája

A Házasság hete programsorozathoz kapcsolódva idén ismét meghirdetjük plébániánkon a Házaspárok tízpróbáját. A játékra életkortól függetlenül minden házaspárt szívesen látunk, akik fontosnak tartják házasságuk folytonos megújítását. A próbák közös tevékenységet jelentenek a házaspár számára, amit maguk belátása és időrendje szerint teljesíthetnek. A menetleveleket a mai naptól lehet átvenni a sekrestyében. A játék május 31-éig tart. Júniusban a résztvevő házaspárok között értékes ajándékokat sorsolunk ki. Minden házaspárt szeretettel biztatunk a részvételre.


2020. július 29–augusztus 1.

Patakon lesz az idei gyermektábor

Előre hirdetjük, és kérjük, hogy jegyezzék fel, hogy ebben az évben a gyermek és ifjúsági tábor július 29–augusztus 1-je között Patakon, Nógrád megyében lesz.


2020. február 21. péntek

Játék a közösségi házban gyerekeknek

Február 21-én, pénteken 17–19 óra között a Don Bosco Közösségi Házban tartjuk a 6 évesnél idősebb gyerekek számára a szokásos játékot. Szeretettel várjuk a gyerekeket!


2020. február 18. kedd

A Férfikör találkozója a plébánián

Február 18-án, kedden 20 órától a Férfikör tartja összejövetelét a plébánián.


2020. február 12. szerda

Képviselő-testületi gyűlés

Február 12-én, szerdán 20 órakor Képviselő-testületi gyűlés lesz a plébánián.


2020. február 10. hétfő

14 órás szentségimádási nap

Február 10-én, hétfőn ismét 14 órás szentségimádási napot tartunk 7–21 óráig. A kitett jelentkezési lapra iratkozzunk fel a szokásos módon. A 19 órai szentmisét magyar hazánkért ajánljuk fel, majd utána elénekeljük a Jézus szíve-litániát, 20–21 óráig pedig énekes, vezetett szentségimádás lesz. Jöjjünk el minél többen erre a szép, közös imádkozásra.


2020. február 9. vasárnap

A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása

Február 11-én, kedden lesz a Betegek világnapja, melyhez kötődően február 9-én, vasárnap a 9:30 órai szentmisében sor kerül a betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatására azok számára, akik erre külön jelentkeznek a sekrestyében vagy az irodában február 7-én, pénteken estig. Ebből az alkalomból február 7-én, pénteken 17–19 óráig gyóntatás lesz. Kérjük, hogy akik jelentkeztek a szentség felvételére, szentgyónással készüljenek fel.


2020. február 8. szombat

Ifjúsági retro-party Soroksár-Újtelepen

Február 8-án, szombaton 19 órától a Soroksár-Újtelepi Plébánián espereskerületi „Retro-party” lesz 15–21 éves fiatalok számára. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.


2020. február 7. péntek

Elsőpéntek

Február 7-e, péntek elsőpéntek lesz, ezért az esti misét Jézus szíve tiszteletére mondjuk.


2020. február 2. vasárnap

Mahi atya meglátogatja az időseket minden elsőpénteken

Akiknek olyan idős hozzátartozójuk van, akik nem tudnak eljönni a templomba szentmisére, és szeretnék, hogy elsőpéntekenként Mahi atya elmenjen gyóntatni, áldoztatni, kérjük, hogy jelezzék ezt a sekrestyében vagy az irodában.


2020. február 3. hétfő

Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja

Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja van, ezért az aznapi esti szentmise és a következő vasárnapi szentmisék végén Balázs-áldásban részesülhetünk.


2020. február 2. vasárnap

Elkészültek az új titoklapok a Rózsafüzér társulat tagjainak

A Rózsafüzér Társulat tagjai átvehetik a sekrestyében az új imalapjukat.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓