2017. május 14. vasárnap

a rózsafüzér-társulat találkozója

Május 14-én, vasárnap 16 órakor lesz a Rózsafüzér-társulat összejövetele a plébánián. Aki nem tud jönni, az a titoklapját átveheti a sekrestyében.


2017. május 13. szombat

Élő rózsafüzér

Május 13-án, szombaton az Élő rózsafüzér egyik állomása templomunkban lesz kb. 15–15:30 óra között.


2017. május

Májusi litániák

Május hónapban a Szűzanya tiszteletére az esti szentmisék előtt 17:40 órától elimádkozzuk a Loretoi litániát.


2017. május 8. hétfő

24 órás szentségimádás

Május 8-án, hétfőn ismét 24 órás szentségimádási napot tartunk. A szentmisé magyar hazánkért ajánljuk fel, a mise előtt 17:40 órától litánia lesz. A templomi kis asztalra kitett jelentkezési lapra lehet feliratkozni.


2017. május 7. vasárnap

Elsőáldozás

Május 7-én vasárnap, a 9:30 órai szentmisén lesz plébániánk gyerekeinek az elsőáldozása. Imádkozzunk értük!


2017. május 5-6. péntek-szombat

Elsőpéntek és elsőszombat

Ezen a héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken 18 órakor tartunk szentmisét Jézus Szíve tiszteletére, szombaton 17:15 órától rózsafüzért imádkozunk, majd 18 órától szentmise lesz.


2017. május 1. hétfőtől

Májusi litánia

Május 1-je hétfőtől kezdve a délutáni szentmisék előtt elimádkozzuk a májusi litániát.


2017. április 21. péntektől

Ismét reggel lesz péntekenként szentmise

Nagyböjt elmúltával a pénteki szentmise visszakerül a korábbi reggeli időpontra, 7:30 órai kezdéssel.


2017. április 15, szombat

Megjelent a húsvéti Mustármag!

Megjelent plébániánk újságának húsvéti száma, vigyünk belőle családonként egyet-egyet! Vagy – az összes régi lapszámmal együtt – itt is elolvasható!


2017. április 9–15.

A nagyhét menete

Virágvasárnappal elkezdődött a nagyhét, amelynek menete a templomban és itt a plakáton is olvasható.


2017. április 11–15. keddtől szombatig

Gyónási lehetőségek a nagyhét folyamán

Április 11-én, nagykedden 17 órától Tóth Ferenc atya és Sándor atya is fog gyóntatni. A nagyhét folyamán is lesz gyónási lehetőség minden hétköznapi szentmise előtt és után, valamint ezen időpontokon kívül még nagypénteken és nagyszombaton reggel 8 órától is lesz gyóntatás.


2017. április 13-14-15.

Feliratkozás virrasztásra és a szent sír őrzésére

A templomi kis asztalra kitett jelentkezési lapokon lehet egy-egy órára feliratkozni a nagycsütörtöki és nagypénteki esti virrasztásra, valamint nagyszombaton a szent sír őrzésére.


2017. április 11. kedd

Taize-i imaóra

Április 11-én, nagykedden 18 órától taize-i imaóra lesz templomunkban.


2017. április 10. hétfő

24 órás szentségimádás

Április 10-én, nagyhétfőn ismét megtartjuk 24 órás szentségimádási alkalmunkat. A kitett jelentkezési lapra a szokott módon lehet feliratkozni.


2017. április 9. vasárnap

Az elmúlt heti gyűjtések eredménye

Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományait a szentföldi keresztények javára. Ez 108.365 Ft lett, melyet továbbítottunk az Érsekségre.

Örömmel számolhatunk be, hogy a nagyböjti gyűjtés eredményeként 142 kg tartós élelmiszer gyűlt össze, amit 15 rászoruló család vagy egyedülálló között osztott szét plébániánk Karitász csoportja.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓