2017. április 11–15. keddtől szombatig

Gyónási lehetőségek a nagyhét folyamán

Április 11-én, nagykedden 17 órától Tóth Ferenc atya és Sándor atya is fog gyóntatni. A nagyhét folyamán is lesz gyónási lehetőség minden hétköznapi szentmise előtt és után, valamint ezen időpontokon kívül még nagypénteken és nagyszombaton reggel 8 órától is lesz gyóntatás.


2017. április 13-14-15.

Feliratkozás virrasztásra és a szent sír őrzésére

A templomi kis asztalra kitett jelentkezési lapokon lehet egy-egy órára feliratkozni a nagycsütörtöki és nagypénteki esti virrasztásra, valamint nagyszombaton a szent sír őrzésére.


2017. április 11. kedd

Taize-i imaóra

Április 11-én, nagykedden 18 órától taize-i imaóra lesz templomunkban.


2017. április 10. hétfő

24 órás szentségimádás

Április 10-én, nagyhétfőn ismét megtartjuk 24 órás szentségimádási alkalmunkat. A kitett jelentkezési lapra a szokott módon lehet feliratkozni.


2017. április 9. vasárnap

Az elmúlt heti gyűjtések eredménye

Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományait a szentföldi keresztények javára. Ez 108.365 Ft lett, melyet továbbítottunk az Érsekségre.

Örömmel számolhatunk be, hogy a nagyböjti gyűjtés eredményeként 142 kg tartós élelmiszer gyűlt össze, amit 15 rászoruló család vagy egyedülálló között osztott szét plébániánk Karitász csoportja.


2017. március 3. péntektől

Keresztút Nagyböjt péntekjein

Nagyböjt péntekjein 17:15 órakor elimádkozzuk a keresztutat, utána 18 órától szentmise lesz.


2017. április 6. csütörtök

Családfrissítő a plébánián

A Családfrissítő következő összejövetelére április 6-án, csütörtökön 20 órakor kerül sor a plébánián. Az este házigazdája a Maros házaspár lesz, a házasságról lesz szó irodalmi és zenei megközelítésben. Szeretettel látunk mindenkit!


2017. április 2. vasárnap

Országos gyűjtés a szentföldi keresztények javára

Április 2-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a szentföldi keresztények javára.


2017. március 31. péntek

Az Irodalmi Kör találkozója a plébánián

Március 31-én, pénteken 20 órakor az Irodalmi kör a plébánián tartja szokásos havi találkozóját. A régi tagokon kívül új érdeklődőket is szeretettel várnak!


2017. március 30. csütörtök

Nyugdíjas klub a közösségi házban

Március 30-án, csütörtökön 17 órakor lesz a Nyugdíjas klub találkozója a Don Bosco Közösségi Házban.


2017. március 28. kedd

Férfikör a közösségi házban

A Férfikör március 28-án, kedden 19 órakor pótolja be a múlt hétről elhalasztott márciusi találkozóját a Don Bosco Közösségi Házban. Minden férfiút szeretettel várunk!


2017. március 25. szombat

Urunk születése hírül adásának főünnepe

Március 25-én, szombaton Urunk születésének hírül adása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepe lesz, templomunkban 18 órakor tartunk szentmisét.


2017. március 20. hétfő

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe

Március 20-án, hétfőn lesz Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe, 18 órakor lesz templomunkban szentmise.


2017. március 19–26. között

Nagyböjti élelmiszergyűjtést indít a Karitász

Plébániánk is csatlakozik a központi Karitász által meghirdetett nagyböjti élelmiszergyűjtéshez. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon a templomba tartós élelmiszert, és a Karitász eljuttatja azt a nélkülöző családokhoz. Az akció ideje 2017. március 19–26. között lesz.


2017. március–május

Rendelkezés adónk 2×1%-áról

Idén is rendelkezhetünk adónk 2×1%-áról. A lehetőségekről tájékozódjunk a www.johelyrekerul.hu honlapon. Kérjük, hogy abban az esetben is tegyék meg a felajánlást a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadójuk bizonyos kedvezmény miatt nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít. Az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓