Miserend

 Általános szentmiserend

hétfő, szerda, péntek 18 óra
kedd, csütörtök 7:30 óra
elsőszombat 18 óra
vasárnap 7:30, 9:30 és 18 óra

 

Szentmiséink rendje ezen a héten

február 17., vasárnap

Évközi 6. vasárnap
7:30 óra: elhunyt Ferenc és elhunyt Julianna lelki üdvéért
9:30 óra: elhunyt Sátori Józsefért halálának 3. évfordulóján
18 óra: elhunyt Gyula édesapáért

február 18., hétfő

18 óra: hálából András születésnapja alkalmából

február 19., kedd

7:30 óra: elhunyt szülőkért

február 20., szerda

18 óra: beteg édesapa gyógyulásáért

február 21., csütörtök

Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító emléknapja
7:30 óra:
 nincs még bejegyzett szentmiseszándék
8 óra: csendes szentségimádás

február 22., péntek

Szent Péter apostol székfoglalása ünnepe
18 óra: nincs még bejegyzett szentmiseszándék

február 23., szombat

 Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja

február 24., vasárnap

Évközi 67. vasárnap
7:30 óra: elhunyt Magdolnáért halála évfordulóján
9:30 óra: e hónapban temetett halottainkért
18 óra: elhunyt Julianna édesanyáért


Gyóntatás

Hétköznap és vasárnap az esti szentmisék előtti félórában van gyónási lehetőség!
Igény esetén a reggeli misék után, vagy külön időpontegyeztetés alapján is van lehetőség lelki beszélgetésre és szentgyónásra.

 

Hittanórák a plébánián

A táblázat a 2018/2019-es tanévben érvényes időpontokat tartalmazza

Elsőáldozásra készülők hétfő, 16:45 óra
Felsősök (elsőáldozás utántól 8. osztályig) csütörtök, 16:30 óra
Bérmálkozásra felkészítő (14–24 éves kor között) kedd, 19 óra
Felnőtt katekumenátus szerda, 19 óra
Felnőtt csoport hétfő, 19 óra
Bibliaóra csütörtök, 18:45 óraKözösségi programok a plébánián

Énekkar minden héten pénteken vagy szombaton, 19 óra
Asszonykör minden hónap utolsó keddjén, 20 óra
Férfikör minden hónap 3. keddjén, 19:30 óra
Családfrissítő szervezés alatt
Nyugdíjas klub minden hónap utolsó csütörtök, 17 óra
Irodalmi kör minden hónap utolsó vasárnap, 20 óraKaritász szolgálat

ruhaválogatás és -átvétel minden hónap második és negyedik szerdáján 16–17:30 óráig