Közösségeink

Asszonykör

Téged is vár az Asszonykör, ha szeretnél egy jókedvű társasághoz tartozni, akikből nem hiányzik a jókedv, a komoly dolgokra hangolódás és az imádságos lelkület sem. Minden hónap 4. keddjén találkozunk a plébánián este 8 órakor. Együttlétünk több részből áll: valaki közülünk egy mindnyájunkat érdeklő témából felkészül, melyet átbeszélünk, majd elmondjuk együtt a Szent Mónika imádságot, melyet felajánlunk gyermekeinkért és azokért a gyermekekért, akiknek legnagyobb szükségük van kegyelemre. Szó esik természetesen minket, nőket érintő dolgokról, mint pl. jó süti vagy gyorsan elkészülő más finomság. A bálok és az adventi vásár szervezéséből is kivesszük részünket. Egyéb kulturális külső programokat is szervezünk, melyeket itt a honlapon is szeretnénk hirdetni a jövőben, így pl. egy jó hangverseny, színházi előadás vagy kiállítás.
_________________________________________________________________________________________________

Családfrissítő

Idén tavasszal a Házaspárok 10 próbáját hirdetjük meg, amelyhez az alábbiakban szeretnénk néhány hasznos információt adni:
Minden házaspárt szívesen látunk életkortól függetlenül a Tízpróba részt vevői között, akik fontosnak tartják házasságuk folytonos megújítását. A próba húsvét vasárnap, 2018. április 1-jén indul és 2018. június 17-éig lehet teljesíteni. A próbák közös tevékenységet jelentenek a házaspár számára, amit maguk belátása és időrendje szerint teljesíthetnek a közös beszélgetéstől, sportolástól, kulturális programon át a közös hétköznapi misén való részvételig. A próbára a névre szóló menetlevél átvételével lehet jelentkezni a misék után a sekrestyében.

Az ünnepélyes közös hálaadásra  2018. június 24-én kerül sor Mahi atyával a Don Boco Közösségi Házban az esti mise után. Mindenki a Tízpróba győztese, aki részt vesz benne, és építi ezzel házastársi kapcsolatát. Június 17-ig lehet leadni a menetleveleket, illetve elküldeni a megadott e-mail címre az elküldendő fotókat. Akik a 10 próbából 7-et teljesítettek és menetlevelüket leadják időben a szükséges mellékletekkel még egy jutalom wellness hétvége és egy Kakas éttermi vacsora is kisorsolásra kerül.

A Tízpróba elemei részletesen:

1. Részvétel közösen egy hétköznapi szentmisén vagy szentségimádáson
Ennek igazolása a menetlevélen a miséző pap aláírásával vagy egy szentségimádáson való imádkozásról szóló képpel, amin mindketten ott vagytok. A fényképet a tizprobaszemere@gmail.com-ra kell küldeni.

2. Közös sportolás, kirándulás vagy séta
Igazolása egy közös szelfi elküldésével történik a a tizprobaszemere@gmail.com-ra. Ez lehet bármilyen mozgásforma, ami nektek jólesik.

3. Közös színház, mozi, múzeum vagy koncert látogatás
Igazolása a menetlevél leadásakor a mellé tűzött mozi- vagy színházjegyekkel történik.

4. Egy közösen választott szentírási hely elolvasása és átelmélkedése
Igazolása a házaspár mindkét tagjának aláírásával történik a menetlevélen.

5. Virág a feleségnek, süti a férjnek
Igazolása a házaspár mindkét tagjának aláírásával történik a menetlevélen.

6. „Szerelmeslevél” – pár kedves sor a házastársadnak
Igazolása a házaspár mindkét tagjának aláírásával történik a menetlevélen.  Fogalmazzátok meg benne, mi az, ami ​ miatt​ hálát adtok a házastársatokért, amit szerettek a másikban, akár mindjárt beleszerettetek ebbe a tulajdonságába, akár az eltelt évek alatt.

7. Kedvesség a házaspárodnak az ő szeretetnyelvén
Igazolása a házaspár mindkét tagjának aláírásával történik a menetlevélen.

8. Közös teázás, borozás vagy kávézás
Igazolása fényképpel történik a helyszínen, amin rajta van a házaspár és a vendéglátóipari egység neve, elküldve a tizprobaszemere@gmail.com e-mail címre.

9. Közös társasjátékozás vagy kártyázás
Ezen az alkalmon, ha szeretnétek, nyithattok más házaspár(ok) felé is, és tervezhettek közös társasjátékozást. Készítsetek egy fényképet és küldjétek el a tizprobaszemere@gmail.com email címre!​

10. Egy közös munka, amit együtt végeztek
Igazolása a házaspár mindkét tagjának aláírásával történik a menetlevélen.

N​agyon kellemes és gyümölcsöző időtöltést kíván​unk minden résztvevő házaspárnak!

_________________________________________________________________________________________________

Énekkar

Már írják...
_________________________________________________________________________________________________

Felnőtt hittancsoport

„Az ember élete folyamán sok olyan döntés elé kerül, amelyek formálják őt. Keresztény volta és hite is sajátos döntések alapján alakul ki. Senki nem születik kereszténynek, mindenkinek azzá kell válnia.” Plébániánkon 2005-ben alakult meg az első felnőtt hittan csoport. Ebben a csoportban történik a szentségekre való felkészítés. Ezért fontos, hogy a felkészülő minden segítséget megkapjon a befogadó csoporttól is. Aztán vannak közöttünk olyanok is, akik jártak ugyan gyermekkorukban hittanra és járultak is a szentségekhez, de nem elégszenek meg a gyermeki szintű hittanismereteikkel és istenkapcsolattal. Jelenleg 15–20 katekumen gyűlik össze minden hétfő este a plébánia hittantermében, ahol a megszokott rend szerint forró tea mellett közös imával, majd zsolozsmával hangolódunk rá az estére. Az órát vezető atya gondolatébresztői adnak alapot a közös beszélgetésre, melyek sokszor személyes hangvételűek is tudnak lenni. Célul kitűzött jellemzőink az elkötelezettség az Egyház és közösségünk iránt, és arra törekszünk, hogy megtartó közösség legyünk, azaz a személyes odafigyelésen, elfogadáson keresztül megtapasztalhassuk Isten szeretetét és erősítsük az Egyházhoz való tartozásunkat.
_________________________________________________________________________________________________

Férfikör

Plébániánkon 2011 szeptembere óta havi rendszerességgel működik a Férfikör. Ötletgazdája Czap Zsolt atya, akkori plébánosunk, ő hívta életre, közösségteremtő és -formáló célzattal, hogy ne csak az szentmiséken találkozzunk, és hogy mi, férfiak – fiatalok és már nem annyira fiatalok, családosok és nem családosok – jobban megismerjük egymást. Az összejövetelek keretét mindig rövid imádság adja, majd egy előre egyeztetett téma következik, amivel készült valamelyikünk. A végén jut néhány finom falat a résztvevőknek, valamint egy pohár bor is az autó nélkül érkezőknek. Van aki pl. azzal készül, hogy az étkezést készíti elő. Ez nem hittanóra, nem feltétlenül csak vallásos vagy mélyen hitbéli dolgokkal hozakodunk elő. Volt már filmvetítés, majd arról való beszélgetés, utazási beszámoló, meghívott vendég, meghívott barát, zarándok, érdekes hobbi-beszámoló, egyedi vers és zene válogatás csendben hallgatása stb. Ja, és sok nevetés. Hagyománnyá vált az évente egyszeri közös kirándulás. Az eddigi három alkalommal tagjaink egykori egyházi középiskoláit látogattuk meg – így Pannonhalmán a bencéseket, Esztergomban a ferenceseket, valamint Kecskeméten a piaristákat –, és mindig megtaláltuk a módját, hogy az Istenes dolgok mellett élményeinket a környék borainak borkóstoló keretében történő megismerésével is bővítsük. A kört döntően plébániánk férfitagjai alkotják, de minden érdeklődő urat szívesen fogadunk 18–150 év között!
_________________________________________________________________________________________________

Irodalmi kör

– avagy „Így olvasunk mi”

Havonta egy péntek este – (majdnem) mindig a negyedik pénteken – összejövünk beszélgetni az irodalomról; arról, amit jól esett olvasnunk, ami elgondolkodtatott vagy megérintett. Ha épp nem olvastunk, akkor is jó meghallgatni egymást, így némi ízelítőt kapunk egy-egy olvasmányból. Gyakran kelti fel az érdeklődésünket egy-egy könyv, költő vagy író. Az este során általában egy fő témánk is van; olvasunk: hol verseket, hol novellákat. Nyári olvasmánynak könyveket is ajánlunk egymásnak, sőt megszavazzuk a „kötelező olvasmányt”, de egyébként  „tanév” közben nincs házi feladat. :)
2011 óta működik a kezdetben még irodalmi teaházunk, ma már csak „kör” – bár teázunk is. Jól érzi magát köztünk az is, aki szeret beszél(get)ni – és az is, aki inkább hallgat. Csapatunk színes és nyitott, van köztünk férfi és nő, fiatal és nyugdíjas, kismama és nagyszülő, hivatásos és amatőr irodalmár.
Irodalmi körünk alkalmain igazán kerek estékben van részünk!
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti az irodalmat, meg azokat is, akik csak kíváncsiak arra, hogy mások miért szeretik…!
_________________________________________________________________________________________________

Karitász csoport

„Szeretettel szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5,13) Plébániánk karitászcsoportja szinte a kezdetektől működik. Idősebb társainktól igyekeztünk átvenni a feladatokat. Legfőbb motivációnk a segítségnyújtás öröme. Legfontosabb feladatunk a plébánia területén élő idős, beteg rászorulók és családok felkutatása és kreatív megsegítése. Az eredményes munkához három fő dolog kell: szeretet, szaktudás, szervezettség. Ezért munkatársaink folyamatosan bekapcsolódnak az önkéntes képzésbe: van köztünk kórházlátogató, mások otthonaikban keresik fel az idős, beteg testvéreinket lelki beszélgetésre vagy konkrét munkák elvégzésére. Igyekszünk lelkigyakorlatokon is részt venni. Évről-évre megkeressük az EU-s élelmiszersegélyekben részesülő családjainkat és saját gyűjtésből is támogatjuk őket. Az adventi vásár bevételét is karácsonyi csomagok összeállítására fordítjuk. Vendégül láttuk már a Böjte Csaba által vezetett gyermekotthon lakóit. Terveinkben szerepel más gyűjtések szervezése pl. Szent Márton kosara, hajléktalanok megvendégelése stb. Plébániánk élő közösségeként, az embereket összehozva törekszünk megvalósítani egyházunk tanítását, melyre mindnyájan küldetést kaptunk.
_________________________________________________________________________________________________

Nyugdíjas klub

A Nyugdíjas klub minden hónap utolsó csütörtök délutánján jön össze. Közös imádságban, meghitt beszélgetésekben találkozunk egymással. Természetesen megosztjuk egymással örömeinket, gondjainkat és a helyi információkat is. Az asztal sem marad üresen: tea, sütemények, gyümölcsök teszik otthonosabbá ezeket az alkalmakat.  Bár mi vagyunk a legidősebbek, de a plébánia életében a legfiatalabb közösség, ugyanakkor egyike a legélénkebbnek: szívből, szeretettel várjuk ezeket a találkozókat.
Aki nem hiszi, járjon utána minden hónap utolsó csütörtökjén 17 órakor a Don Bosco Közösségi Házban.