2017. május 13. szombat

Élő rózsafüzér

Május 13-án, szombaton az Élő rózsafüzér egyik állomása templomunkban lesz kb. 15–15:30 óra között.


2017. május

Májusi litániák

Május hónapban a Szűzanya tiszteletére az esti szentmisék előtt 17:40 órától elimádkozzuk a Loretoi litániát.


2017. május 8. hétfő

24 órás szentségimádás

Május 8-án, hétfőn ismét 24 órás szentségimádási napot tartunk. A szentmisé magyar hazánkért ajánljuk fel, a mise előtt 17:40 órától litánia lesz. A templomi kis asztalra kitett jelentkezési lapra lehet feliratkozni.


2017. május 7. vasárnap

Elsőáldozás

Május 7-én vasárnap, a 9:30 órai szentmisén lesz plébániánk gyerekeinek az elsőáldozása. Imádkozzunk értük!


2017. május 5-6. péntek-szombat

Elsőpéntek és elsőszombat

Ezen a héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken 18 órakor tartunk szentmisét Jézus Szíve tiszteletére, szombaton 17:15 órától rózsafüzért imádkozunk, majd 18 órától szentmise lesz.


2017. május 1. hétfőtől

Májusi litánia

Május 1-je hétfőtől kezdve a délutáni szentmisék előtt elimádkozzuk a májusi litániát.


2017. április 21. péntektől

Ismét reggel lesz péntekenként szentmise

Nagyböjt elmúltával a pénteki szentmise visszakerül a korábbi reggeli időpontra, 7:30 órai kezdéssel.


2017. április 15, szombat

Megjelent a húsvéti Mustármag!

Megjelent plébániánk újságának húsvéti száma, vigyünk belőle családonként egyet-egyet! Vagy – az összes régi lapszámmal együtt – itt is elolvasható!


2017. április 9–15.

A nagyhét menete

Virágvasárnappal elkezdődött a nagyhét, amelynek menete a templomban és itt a plakáton is olvasható.


2017. április 11–15. keddtől szombatig

Gyónási lehetőségek a nagyhét folyamán

Április 11-én, nagykedden 17 órától Tóth Ferenc atya és Sándor atya is fog gyóntatni. A nagyhét folyamán is lesz gyónási lehetőség minden hétköznapi szentmise előtt és után, valamint ezen időpontokon kívül még nagypénteken és nagyszombaton reggel 8 órától is lesz gyóntatás.


2017. április 13-14-15.

Feliratkozás virrasztásra és a szent sír őrzésére

A templomi kis asztalra kitett jelentkezési lapokon lehet egy-egy órára feliratkozni a nagycsütörtöki és nagypénteki esti virrasztásra, valamint nagyszombaton a szent sír őrzésére.


2017. április 11. kedd

Taize-i imaóra

Április 11-én, nagykedden 18 órától taize-i imaóra lesz templomunkban.


2017. április 10. hétfő

24 órás szentségimádás

Április 10-én, nagyhétfőn ismét megtartjuk 24 órás szentségimádási alkalmunkat. A kitett jelentkezési lapra a szokott módon lehet feliratkozni.


2017. április 9. vasárnap

Az elmúlt heti gyűjtések eredménye

Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományait a szentföldi keresztények javára. Ez 108.365 Ft lett, melyet továbbítottunk az Érsekségre.

Örömmel számolhatunk be, hogy a nagyböjti gyűjtés eredményeként 142 kg tartós élelmiszer gyűlt össze, amit 15 rászoruló család vagy egyedülálló között osztott szét plébániánk Karitász csoportja.


2017. március 3. péntektől

Keresztút Nagyböjt péntekjein

Nagyböjt péntekjein 17:15 órakor elimádkozzuk a keresztutat, utána 18 órától szentmise lesz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓