2019. június 10.

Könyv jelent meg templomunk első 80 évéről

Szeretjük ismerni a múltunkat: érdekel, kik voltak az őseink, hogyan és mivel foglalkoztak elődeink, merre jártak, mit alkottak. Identitásunk szerves részét képezi az, hogy honnan jöttünk, mi mindent tapasztaltak meg azok, akiknek egy-egy darabkáját génjeinkben magunkban hordozzuk. 

Krisztus titokzatos testeként egy nagy családhoz, az egyházhoz tartozunk. A világegyházzal való közösséget éljük meg imáinkban, a liturgiában, egy-egy ünnepünkkor. Sokkal kézzelfoghatóbb számunkra azonban az egyházközségünkhöz való tartozásunk, ami a templomunkban és annak környékén történik. Amikor egy-egy jelesebb évforduló közeledik, felerősödik a múlt felé való odafordulásunk is. Kíváncsiak leszünk arra, hogy hogyan is volt itt régebben, kik és hogyan élték meg hitüket. Így történt ez tízegynéhány évvel ezelőtt is, amikor templomunk 70. jubileu­mára készültünk. A közösség lelkes tagjai fényképek, kordokumentumok után nyomoztak. Az összegyűlt anyagból kiállítás készült, sokan hosszan nézegették a fotókat, egészítették ki, esetenként pontosították a képaláírásokat. Beszélgetésre ösztönzött ez a kiállítás, és ebben a párbeszédben a közös múltunk kezdett beszélni. 

A templomtörténeti gyűjtőmunka nem állt meg, és a tárgyi dokumentumok összegyűjtése mellett egyre fontosabb szerepet kapott azoknak a testvéreknek a megszólítása, akiknek emlékeik vannak templomunk legkorábbi éveiből, évtizedei­ből. A velük való beszélgetések személyes emlékeket idéznek fel, a templomnak olyan történetét, amely csak a visszaemlékezésekben tárható fel igazán. Az interjúk mellett helyet kaptak a kötetben történelmi adatok és azoknak a fényképeknek egy része is, amelyeket a 80. évforduló kapcsán újra megrendezett, kibővített kiállításon is láthattunk a templomban. 

Fogjuk kézbe ezt a kiadványt, olvassuk figyel­mesen, nyitott szívvel, mert megérezhetjük belőle a Szentlélek működését egyházközségünk életében, és megerősödhetünk általa abban a tudatban, hogy mindannyian e közösség része vagyunk, Krisztus titokzatos testének szemeretelepi tagjai. Imádkozzunk mindazokért, akik szerzetesként, papként vagy világi hívekként építették ezt a közösséget, akiknek részük van abban, hogy ma van hová tartoznunk.

(A könyv 2000 Ft-ért megvásárolható a sekrestyében, vagy megrendelhető a szemere18.plebania@gmail.com címen)


2019. július 14. vasárnap

Átvehetők az új imalapok

A Rózsafüzér Társulat tagjai átvehetik aktuális imalapjukat a szentmisék után a sekrestyében.


2019. június 30. vasárnap

A gyerektábori díjak befizetése

Kérjük, hogy a nyári gyerek- és ifjúsági tábor összegét a jelentkezők mielőbb szíveskedjenek befizetni a szentmisék után vagy irodaidőben a plébánián.


2019. július 7. vasárnap

Nyaraláskor se mulasszuk el a vasárnapi szentmisét!

Nyáron sokfelé utazunk. A nyaralások, táborozások előtt tájékozódjunk a vasárnapi szentmisével kapcsolatosan, hogy biztosan eljussunk szentmisére. Hátul a hirdetőtáblán ki van függesztve a Balaton körüli települések miserendje, de az interneten is rengeteg lehetőség van az egyes helyszíneken megtudni a misék időpontját.


2019. július 7. vasárnap

Szünetel nyáron a Karitász-szolgálat

Júliusban és augusztusban a Karitász-szolgálat szünetel, legközelebb szeptember második szerdáján tudunk ruhaadományokat fogadni.


2019. július 13. szombat

Templomunkba érkezik a fatimai Szűzanya vándorszobra

Július 13-án, szombaton a mi templomunkba érkezik a Fatimai Szűzanya vándorszobra. 17 órakor imádkozzuk a rózsafüzért, szentmise nem lesz ezen a napon!


2019. július 5-6. péntek-szombat

Elsőpéntek, elsőszombat

Ezen a héten elsőpéntek és elsőszombat is lesz: a péntek esti szentmisét Jézus Szíve tiszteletére mondjuk, szombaton 17:15 órától a rózsafüzért imádkozzuk, majd 18 órától szentmisét mutatunk be.


2019. július 1. hétfő

14 órás szentségimádás

Július 1-jén, hétfőn lesz 14 órás szentségimádási napunk: 7 órától 21 óráig lehet jelentkezni a szokott módon, a hátsó kis asztalon lévő lapra való feliratkozással. Buzdítunk mindenkit, hogy jelentkezzen egy-egy órára. A vezetett szentségimádási óra ezen a napon Mahi atya távolléte miatt elmarad.


2019. július 30–augusztus 3.

Lehet még jelentkezni a gyermek- és ifjúsági táborba!

Lehet még jelentkezni a sekrestyében a nyári gyerek- és ifjúsági táborra, amely idén Válon lesz. A részletek a templomi plakáton olvashatók, ne halogassátok sokáig!


2019. június 28. péntek

Jézus Szentséges Szíve főünnepe

Június 28-án, pénteken Jézus Szentséges Szíve főünnepe lesz. 17:40 órától a Jézus Szíve-litániát énekeljük, majd azt követően szentmise lesz. 


2017. június 23. vasárnap

Az indiai gyerekek megsegítésére hirdetett gyűjtés eredménye

Az indiai gyermekek javára hirdetett gyűjtésre összesen 441.325 Ft gyűlt jött össze – hálásan köszönjük a nagylelkű adakozóknak. Mahi atya – aki hétfőn hazautazik szabadságra – személyesen adja át ezt az összeget a diákok, akiket ezzel tanulmányaikban támogatunk.


2019. június 23. vasárnap

A jövő évi elsőáldozásról

A jövő év szeptemberében lesz Budapesten az Eukarisztikus kongresszus, melynek egyik kiemelkedő eseménye az országos közös elsőáldozás. Akik jelentkeztek vagy jelentkezni fognak, azok számára a plébánián lesz az elsőáldozási felkészítéső októbertől májusig. A képviselő-testület döntése értelmében a plébánián felkészített gyerekek nem az iskolájuk csoportjában, hanem a plébániai csoportban vesznek részt az elsőáldozási szentmisén.


2019. június 23. vasárnap

Előadás istenes versekből a szomszédban

Június 23-án, vasárnap 18 órakor a szomszédos református templomban „Álmom: az Isten” címmel magyar költők istenes verseiből lesz előadás. További információk a plakáton olvashatók.


2019. június 23. vasárnap

Úrnapja – körmenet és Te Deum

Június 23-án, vasárnap Úrnapja lesz! A 9:30 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük azokat a csoportokat, akik a díszítésben segítenek, hogy készítsék el az idén is az oltárokat. Egyben ebben a szentmisében adunk hálát az elmúlt tanévért a Te Deum éneklésével.


2019. június 18. kedd

Férfikör a közösségi házban

Június 18-án, kedden 20 órakor tartja a Férfikör évadzáró összejövetelét a Don Bosco Közösségi Házban. Sok szeretettel várunk minden tagot és érdeklődőt!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓