2020. április 26. vasárnap

Lehetőség szentáldozásra

Akik szeretnének szentáldozáshoz járulni, kérjük, jelentkezzenek úgy, mint az általános feloldozáshoz, a +36204766582-es telefonszámon, hogy kis csoportokba be tudjuk osztani a testvéreket. Csak kézbe áldoztatunk.


2020. május 3. vasárnap

Lehetőség támogatói beszélgetésre

Támogatói beszélgetésre van lehetőség mindazok számára, akik a koronavírus okozta vészhelyzethez kapcsolódóan átmenetileg érzelmi, életvezetési, kapcsolati nehézséggel küzdenek. Telefonbeszélgetés a +36212620534 telefonszámon, vagy a Támogató Beszélgetés skype-elérhetőségen hétköznap  9–11 és 15–20 óra között.
Többalkalmas konzultációk: térítésmentes konzultáció 3 alkalommal elsősorban a munkavégzésük során megterhelő helyzeteket átélők számára.
Jelentkezés: iroda@antroposkozpont.hu
További információk: https://antroposkozpont.hu


2020. április 14. kedd

Az elmélkedések és szentmisék linkjei a Miserendben találhatók

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy Mahi atya napi elmélkedéseinek és a közvetített szentmiséknek a Youtube-linkjei húsvét után nem itt, az Aktuális menüpontban, hanem a Miserend menüpontban érhetők el az adott dátumnál.A Youtube-csatornánkra feliratkozóknak, vagy a Facebook-oldalunkat követőknek nem kell minden nap a honlapra látogatni a linkért, közvetlenül elindíthatják a feltöltött videókat a kedvenc platformjukról. Kövessétek továbbra is ezeket akár élőben, akár később visszanézve – imádkozzunk együtt, és maradjunk együtt lélekben!


2020. április 23. csütörtök

Bejelentették az Eucharisztikus Kongresszus elhalasztását

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve, tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A pontos dátumról a későbbiekben döntenek.

A kongresszus elhalasztása miatt az idei évben szeptemberben tartjuk az elsőáldozást templomunkban, ennek időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.


2020. április 14. kedd

Adóbevallás 2×1%

Az adóbevallás dátuma közeledik, így ismét megkérjük a kedves Testvéreket, hogy ne mulasszanak el rendelkezni adójuk 2×1%-áról a megszokott módon. A jogosult szervezetek listája innen letölthető. Kérjük, hogy abban az esetben is tegyék meg a felajánlást a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadójuk a kedvezmények miatt nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít! Köszönjük szépen.


2020. április 14. kedd

Adományok átutalással vagy sárga csekken

Templomunk zárva tartása alatt szívesen fogadunk adományokat átutalással a Szemere­telepi Szent István Király Plébánia 10702019-22489904-51100005 bankszámlaszámára vagy a templom bejáratánál lévő kisasztalon megtalálható sárga csekken. A közlemény rovatba kérjük beírni, hogy „Adomány”. Isten fizesse meg!


2020. április 19. vasárnap

Mondjuk el ma 15 órakor az Irgalmasság Rózsafüzért!

Április 19-én, húsvét 2. vasárnapján egyházunk az Isteni Irgalmasság Vasárnapját ünnepli. Buzdítjuk kedves Testvéreinket arra, hogy aki csak teheti, 15 órakor imádkozza el az Irgalmasság Rózsafüzért.


2020. április 10-11-12.

Nagypénteki, nagyszombati és húsvéti közvetítések

Mivel idén a kedves Testvérek nem tudnak személyesen részt venni a nagyheti és húsvéti liturgiában, kérjük, hogy aki csak teheti, kövesse plébániánk élő közvetítéseit, vagy a média általi közvetítéseken kapcsolódjon be a szertartásokba. A dátumokra kattintva érhetők el – illetve lesznek elérhetők – az élő közvetítések, majd a felvételek:

• április 10. péntek: Nagypéntek – 15 órakor keresztút (élő közvetítéssel),

• április 10. péntek: Nagypéntek – 18 órakor nagypénteki szertartások (élő közvetítéssel);

• április 11. szombat: Nagyszombat – 18 órakor Jeremiás siralmai (élő közvetítéssel);

• április 11. szombat: Nagyszombat – 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartás (élő közvetítéssel). Nagyszombaton és az egész nagyhét folyamán elmélkedhetünk egyénileg vagy családilag az érsekségtől kapott imákkal, mely innen tölthető le;

• április 12. vasárnap: Húsvétvasárnap – 9:30 órakor lesz az ünnepi mise (élő közvetítéssel).

• április 13. hétfő: Húsvéthétfő – 9 órakor szentmise (élő közvetítéssel)

Mindenkinek mély és bensőséges felkészülést és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!


2020. április 9-10-11.

Családi feladatok a szent háromnapra és húsvétra

Kedves Gyerekek és Szülők! Mahi atya kérésére Zsolnay Orsi összeállított számotokra egy kis „elfoglaltságot” – sok érdekes, interaktív feladattal –, amellyel szebbé és mélyebbé tudjátok tenni a templomi részvétel nélkül zajló nagyheti és húsvéti napokat. Szeretettel ajánljuk felhasználásra! (A letöltéshez kattints a „szeretettel” szóra!)


2020. április 5. vasárnap

Virágvasárnapi szentmise és a nagyheti elmélkedések és közvetítések

Április 5-e vasárnap Virágvasárnap, utána pedig kezdődik a Nagyhét, melynek ebben az évben különleges liturgikus menete lesz. Mivel a hívek nem tudnak személyesen részt venni, kérjük, hogy aki csak teheti, kövesse plébániánk élő közvetítéseit, vagy a média általi közvetítéseken kapcsolódjon be a szertartásokba. A dátumokra kattintva érhetők el (illetve lesznek elérhetők) az élő közvetítések, majd a felvételek:

április 5. vasárnap: Virágvasárnap – 9:30 órakor élőben közvetítjük templomunkból a szentmisét. A megszentelt barkákból lehet vinni a templom elől.

április 6. hétfő: Mahi atya nagyhétfői elmélkedése – Szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek

• április 7. kedd: Mahi atya nagykeddi elmélkedése – Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz.

Április 7-én, nagykedden általános feloldozási szertartást tartunk családoknak, illetve néhány fős csoportoknak igény szerint azokban az időpontokban, amelyekre jelentkeznek a kedves Testvérek. A +36204766582 számon jelentkezzünk minél előbb, hogy be tudjuk osztani a csoportokat.

• április 8. szerda: Mahi atya nagyszerdai elmélkedése – Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!

• április 9. csütörtök: Nagycsütörtök – 18 órakor kezdődik a szentmise (élő közvetítéssel),

• április 9. csütörtök: Nagycsütörtök – 20–21 óráig Jeremiás siralmai és virrasztás szentségimádással (élő közvetítéssel);

• április 10. péntek: Nagypéntek – 15 órakor keresztút (élő közvetítéssel),

• április 10. péntek: Nagypéntek – 18 órakor nagypénteki szertartások (élő közvetítéssel);

• április 11. szombat: Nagyszombat – 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartás (élő közvetítéssel). Nagyszombaton és az egész nagyhét folyamán elmélkedhetünk egyénileg vagy családilag az érsekségtől kapott imákkal, mely innen tölthető le;

• április 12. vasárnap: Húsvétvasárnap – 9:30 órakor lesz az ünnepi mise (élő közvetítéssel).


2020. április 5. vasárnap

A Püspöki Kar ajánlása a nagyhét és a húsvét családokban történő megünnepléséhez

Kedves Testvérek! A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától kapott közleményt teszem közzé az alábbiakban. Az egyéni és családi ünnepléshez készített anyag INNEN tölthető le. Szeretettel: Mahi atya

789/2020 sz. Közlemény

A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünnepelje meg Megváltásunk titkát.
Tekintettel arra, hogy többekben felmerült annak igénye, hogy a Nagyhetet szabályozzuk plébániai szinten, megerősítjük, hogy korábbi rendelkezéseink a Nagyhétre is érvényesek. Kérjük a paptestvéreket, hogy ha valamely hívő részéről a személyes gyónás sürgető igénye felmerül, az egészségügyi szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák szem előtt. Akinek nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az elvégezheti később.
A Feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk a paptestvéreknek és minden kedves testvérünknek.
Budapest, 2020. április 2-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


2020. március 29. vasárnap

A már előjegyzett miseszándékokról

A korábban már előjegyzett miseszándékokkal kapcsolatban vállaljuk, hogy a megadott napon elmondjuk a szentmisét – természetesen sine populo, azaz nép részvétele nélkül. Amennyiben valaki kéri, hogy az általa kért miseszándékot egy későbbi időpontra tegyük át, akkor kérjük, hogy azt telefonon jelezze.


2020. március 29. vasárnaptól

Nagyböjt 5. vasárnapi szentmise és az azt követő napi elmélkedések

Kedves Testvérek! Március 29-én, nagyböjt 5. vasárnapján először közvetítettük templomunkból Mahi atya szentmiséjét élőben a Youtube-on 9:30 órától. A szentmise felvételről is megtekinthető:

2020. március 29. Nagyböjt 5. vasárnapi szentmise

Húsvéthoz közeledve folytatódnak Mahi atya napi elmélkedései, a jövő vasárnap pedig már virágvasárnap, amikor ismét élő szentmisével jelentkezünk, ahogy az azt követő nagyhét szent három napján is. Buzdítunk mindenkit, hogy a szokatlan körülmények között is igyekezzen részt venni a húsvéti felkészülésben. Mivel jelen helyzetben gyóntatás nem lehetséges, helyette általános feloldozási szertartás lesz, melyről részletesen a következő hirdetésben írunk, és ajánljuk minden Testvérünk szíves figyelmébe.

Mahi atya napi elmélkedései a Youtube-on az alábbi sorokban az adott dátumokra kattintva érhetők el, de megtekinthetők a plébánia Facebook-oldalán is:

2020. március 30. hétfő: Én vagyok a világ világossága!

2020. március 31. kedd: De hát ki vagy te?

 2020. április 1. szerda: Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim

2020. április 2. csütörtök: Az én Atyám az, aki megdicsőít engem

2020. április 3. péntek: Az Atya énbennem van és én az Atyában

2020. április 4. szombat: Kaifás: „Jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az egész nemzet elpusztuljon!”

 


2020. április 5. vasárnap

Virágvasárnap és a nagyhét menete

Április 5-e vasárnap Virágvasárnap, utána pedig kezdődik a Nagyhét, melynek ebben az évben különleges liturgikus menete lesz. Mivel a hívek nem tudnak személyesen részt venni, kérjük, hogy aki csak teheti, kövesse plébániánk élő közvetítéseit, vagy a média általi közvetítéseken kapcsolódjon be a szertartásokba.
A Nagyhét menete:
• április 5. vasárnap: Virágvasárnap – 9:30 órakor élőben közvetítjük templomunkból a szentmisét;
• április 9. csütörtök: Nagycsütörtök – 18 órakor kezdődik a szentmise (élő közvetítéssel);
• április 10. péntek: Nagypéntek – 15 órakor keresztút, 18 órakor nagypénteki szertartások (élő közvetítéssel); 
• április 11. szombat: Nagyszombat – 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartás (élő közvetítéssel);
• április 12. vasárnap: Húsvétvasárnap – 9:30 órakor lesz az ünnepi mise (élő közvetítéssel); 
• április 13. hétfő: Húsvéthétfő – 9 órakor lesz szentmise közvetítés.
Elmarad a meghirdetett gyóntatás!
Az előzőleg április 7-ére, Nagykeddre meghirdetett külön gyóntatás elmarad, helyette általános feloldozási szertartás lesz, melyet a püspöki konferencia által kiadott megengedett szertartásmenet szerint végzünk. Ezen a héten hétfőtől péntekig 10–12 óra között, illetve kedden 17–19 óra között lehet családonként részt venni az általános feloldozásban. Kérjük, hogy jelentkezzünk a +36204766582-es telefonszámon, hogy be tudjuk osztani a pár fős csoportokat.


2020. március 22. vasárnaptól

Mahi atya szentmiséi és napi elmélkedései a Youtube-on

Örömmel tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a járvány miatt bezárt templomban Mahi atya továbbra is megtartja a vasárnapi szentmiséket, amelyek az újonnan nyitott Youtube-csatornánkon tekinthetők meg. Mahi atya tervezi továbbá azt is, hogy minden nap feltölt néhány perces napi elmélkedést is. Kövessük figyelemmel, ne szakadjunk el egymástól ebben a nehéz időszakban sem!

A Szemeretelepi Szent István Király Plébánia Youtube-csatornájára itt lehet csatlakozni. A dátumokra kattintva pedig elérhetők az adott napra szóló misék és elmélkedések:

2020. március 20. péntek esti szentmise

2020. március 22. Nagyböjt 4. vasárnapi szentmise

2020. március 22. Köszöntés

2020. március 23. Gyere Uram, gyógyítsd meg a világot!

2020. március 24. Vedd ágyadat, és járj!

2020. március 25. Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!

2020. március 26. Az én tetteim tesznek tanúságot mellettem

2020. március 27. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem

2020. március 28. Ember így még nem beszélt

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓