2016. március 15. kedd

Férfikör a közösségi házban

Március 15-én, kedden este 19:30 órától Férfikör lesz a Don Bosco Közösségi Házban. Szeretettel várjuk a régi és új tagokat egyaránt.


2016. március 14. hétfő

24 órás szentségimádás

Március 14-e, hétfő reggeltől kedd reggelig ismét lesz 24 órás szentségimádási alkalmunk. Hétfőn este a szentmisét magyar hazánkért ajánljuk fel, a szentmise után Jézus Szíve-litániát éneklünk. A kitett jelentkezési lapra iratkozzunk fel egy-egy óra szentségimádásra.


2016. március 6.

Gyűrűskönyv-program

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye családreferatúrája ebben az évben is meghirdeti Gyűrűskönyv c. programját, amely felkészítést ad közösségek létrehozására és építésére. Részletek a templom faliújságjára kitett plakáton olvashatók.

 


2016. március 11. péntek

Családfrissítő a közösségi házban

Március 11-én, pénteken a Családfrissítő meghívottjaként plébániánkra látogat a Levente Péter–Döbrentey Ildikó színművészházaspár. Hitükről, házasságukról, elkötelezettségről beszélnek majd nekünk. Erre az alkalomra nem csak házaspárokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várjuk. A találkozó 19 órakor kezdődik a Don Bosco Közösségi Házban.


2016. március 13-áig

Tartósélelmiszer-gyűjtés

Tartósélelmiszer-gyűjtést rendezünk, amelynek eredményeképpen összegyűlt adományokat a területünkön élő rászorulóknak juttatjuk el. Felajánlásainkkal kifejezhetjük a kiszolgáltatott sorsú emberekkel való szolidaritásunkat. Az élelmiszereket a szentmisék előtt vagy után, illetve irodaidőben lehet elhozni március 13. vasárnapig.


2016. március 6. vasárnap

A Rózsafüzér Társulat összejövetele

Március 6-án, vasárnap 16 órakor lesz a Rózsafüzér társulat összejövetele a plébánián. Aki nem tud jönni, az a titoklapját átveheti a sekrestyében.


2016. március 12–14. szombat–hétfő

Minitábor az általános iskolásoknak

Március 12–14-e között minitábort szervezünk Vértesboglárra. Várjuk az általános iskolások, az elsőáldozásra készülők és a felnőtt ifjúság jelentkezését. Jelentkezési határidő: március 3. Jelentkezni a sekrestyében lehet a jelentkezési lap leadásával, valamint 3000 Ft előleg befizetésével.


2016. március 5-6. szombat-vasárnap

Mini ifihétvége a közösségi házban

Március 5–6-ig ottalvós Mini ifihétvége lesz a Don Bosco Közösségi Házban, részleteket a programról és a jelentkezésről a plakáton olvashattok.


2016. március 4–6. péntek–vasárnap

Nagyböjti triduum templomunkban

Háromalkalmas nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban március 4-e és 6-a között, péntektől vasárnapig. A szentbeszédeket Ádám Miklós atya, a kispesti Főplébánia káplánja tartja.  A szendbeszédek központi témája a megváltás.

A részletes program a következő:

Március 4. péntek: 
17:00 Gyóntatás: Ádám Miklós atya
17:15 Keresztút
18:00 Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel I.

Március 5. szombat
17:00 Gyóntatás: Ádám Miklós atya
17:15 Elsőszombati rózsafüzér
18:00 Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel II.

Március 6. vasárnap
9:30 Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel III.
A szentmise alatt gyóntatás: Ádám Miklós atya


2016. március 4. péntek

Keresztút az Irodalmi kör részvételével

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk – ezen a pénteken plébániánk Irodalmi köre tagjainak szolgálatával. A szertartás 17:15 órakor kezdődik, utána szentmisén vehetünk részt. Nagyböjt péntekjein csak este vannak szentmisék!


2016. március 4. péntek

Elmarad az iskolások játékdélutánja

A március 4-ére, péntek 17:30 órára tervezett közös játék elmarad, mert 5-én, szombaton a legtöbb iskolában tanítás lesz. A következő alkalom 18-án lesz, további részletek a faliújságon.


2016. február 28. vasárnap

A Képviselőtestület támogatja az orgonavásárlást

Az Egyházközségi Képviselőtestület egyöntetűleg támogatja az új orgona ügyét, ami a szakértő véleménye szerint nagyon jó vételnek számít. Az új orgona – hangosítással, valamint a kivetítés teljes cseréjével  – 1.500.000 Ft-ba kerül. Az orgonára már egy magát megnevezni nem akaró személy és egy festő házaspár adományából több mint 700 000 Ft összegyűlt. Az erre szánt adományokat a kihelyezett perselybe, a sekrestyébe vagy az irodába kérjük leadni. Köszönet a nagylelkű adakozóknak!


2016. február 26. péntek

Keresztút a Férfikör részvételével

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk – ezen a pénteken plébániánk Férfiköre tagjainak szolgálatával. A szertartás 17:15 órakor kezdődik, utána szentmisén vehetünk részt. Nagyböjt péntekjein csak este vannak szentmisék!


2016. február 26. péntek

Szalézi könyvbemutató

Don Bosco Szalézi Társasága könyvbemutatóra hívja tisztelettel és szeretettel a szemeretelepi híveket: február 26-án, pénteken 15 órakor a Terror Háza Múzeumban mutatják be a „Kényszer ellenére – a szaléziak és a kommunizmus” című könyvet, melyben Frank Pál atya is szerepel. Részletek a hirdetőtáblára kitett, és itt a mellékletben is megtekinthető plakáton olvashatók.


2016. február 25. csütörtök

Képviselőtestületi ülés

Február 25-én, csütörtökön 20 órától a Don Bosco Közösségi Házban tartja összejövetelét egyházközösségünk Képviselőtestülete. Ez alkalommal a számadás és költségvetés megtárgyalása mellett az új orgona ügye is elő fog kerülni. Már régóta szükségessé vált egy új orgona, de álmodni sem mertünk róla. Most azonban nagyon jutányos áron hozzá tudunk jutni egy majdnem új orgonához. Egy magát megnevezni nem akaró adományozó 500 000 Ft-ot felajánlott erre a célra. A testület döntése után további részletekről adunk tájékoztatást, pozitív döntés esetén pedig hamarosan elkezdjük a gyűjtést az új orgonára.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓