2019. augusztus 15. csütörtök

Nagyboldogasszony ünnepe

Augusztus 15-én, csütörtökön lesz Szűz Mária Mennybevételének Főünnepe (Nagyboldogasszony), ami parancsolt ünnep. Templomunkban 18 órakor lesz szentmise ezen a napon.


2019. augusztus 6. kedd

Urunk színeváltozásának ünnepe

Kedden, augusztus 6-án lesz Urunk színeváltozásának ünnepe.


2019. augusztus 5. vasárnap

Köszönet a táborok szervezőinek

Befejeződtek az idei nyári táboraink – hálásan köszönjük a táborok szervezőinek, hogy szépen és sikeresen lebonyolították a programokat, és köszönjük a résztvevőknek is.


2019. augusztus 4. vasárnap

Imádkozzunk a papokért!

Ma van Viannay Szent Jánosnak, a papok védőszentjének emléknapja – imádkozzunk a papokért!


2019. augusztus 2-3. péntek-szombat

Elsőpéntek, elsőszombat

Augusztus 2-án elsőpéntek, majd 3-án elsőszombat lesz. Pénteken az esti szentmisét Jézus szíve tiszteletére mondjuk. Szombaton a szokásos módon 17:15 órától a rózsafüzért imádkozzuk, majd 18 órától szentmise lesz.


2019. augusztus 1. csütörtök

Egyházmegyei szentségimádási nap templomunkban

Augusztus 1-jén, csütörtökön templomunkban lesz az Egyházmegyei szentségimádási nap, amely 8–17 óráig tart. A templomban kitett jelentkezési lapra iratkozzunk fel egy-egy óra elcsöndesedésre az eukarisztia előtt.


2019. július 29. hétfő

14 órás szentségimádás

Július 29-én, hétfőn ismét 14 órás szentségimádási napot tartunk 7–21 óráig. A kitett jelentkezési lapra iratkozzunk fel a szokásos módon. A 18 órai szentmisét magyar hazánkért ajánljuk fel, utána elénekeljük a Jézus Szíve-litániát, 20–21 óráig pedig énekes, vezetett szentségimádást lesz. Jöjjünk el minél többen erre a szép, közös imádkozásra.


2019. július 23. kedd

Nem lesz templomunkban szentmise

Július 23-án, kedden templomunkban kivételesen nincs szentmise!


2019. július 25–28. Beregdaróc

Plébániai családi tábor

Ezen a héten csütörtökön kezdődik a plébániai családi tábor, melyen idén több mint százan vesznek részt. Imádkozzunk a tábor sikeréért!


2019. június 10.

Könyv jelent meg templomunk első 80 évéről

Szeretjük ismerni a múltunkat: érdekel, kik voltak az őseink, hogyan és mivel foglalkoztak elődeink, merre jártak, mit alkottak. Identitásunk szerves részét képezi az, hogy honnan jöttünk, mi mindent tapasztaltak meg azok, akiknek egy-egy darabkáját génjeinkben magunkban hordozzuk. 

Krisztus titokzatos testeként egy nagy családhoz, az egyházhoz tartozunk. A világegyházzal való közösséget éljük meg imáinkban, a liturgiában, egy-egy ünnepünkkor. Sokkal kézzelfoghatóbb számunkra azonban az egyházközségünkhöz való tartozásunk, ami a templomunkban és annak környékén történik. Amikor egy-egy jelesebb évforduló közeledik, felerősödik a múlt felé való odafordulásunk is. Kíváncsiak leszünk arra, hogy hogyan is volt itt régebben, kik és hogyan élték meg hitüket. Így történt ez tízegynéhány évvel ezelőtt is, amikor templomunk 70. jubileu­mára készültünk. A közösség lelkes tagjai fényképek, kordokumentumok után nyomoztak. Az összegyűlt anyagból kiállítás készült, sokan hosszan nézegették a fotókat, egészítették ki, esetenként pontosították a képaláírásokat. Beszélgetésre ösztönzött ez a kiállítás, és ebben a párbeszédben a közös múltunk kezdett beszélni. 

A templomtörténeti gyűjtőmunka nem állt meg, és a tárgyi dokumentumok összegyűjtése mellett egyre fontosabb szerepet kapott azoknak a testvéreknek a megszólítása, akiknek emlékeik vannak templomunk legkorábbi éveiből, évtizedei­ből. A velük való beszélgetések személyes emlékeket idéznek fel, a templomnak olyan történetét, amely csak a visszaemlékezésekben tárható fel igazán. Az interjúk mellett helyet kaptak a kötetben történelmi adatok és azoknak a fényképeknek egy része is, amelyeket a 80. évforduló kapcsán újra megrendezett, kibővített kiállításon is láthattunk a templomban. 

Fogjuk kézbe ezt a kiadványt, olvassuk figyel­mesen, nyitott szívvel, mert megérezhetjük belőle a Szentlélek működését egyházközségünk életében, és megerősödhetünk általa abban a tudatban, hogy mindannyian e közösség része vagyunk, Krisztus titokzatos testének szemeretelepi tagjai. Imádkozzunk mindazokért, akik szerzetesként, papként vagy világi hívekként építették ezt a közösséget, akiknek részük van abban, hogy ma van hová tartoznunk.

(A könyv 2000 Ft-ért megvásárolható a sekrestyében, vagy megrendelhető a szemere18.plebania@gmail.com címen)


2019. július 14. vasárnap

Átvehetők az új imalapok

A Rózsafüzér Társulat tagjai átvehetik aktuális imalapjukat a szentmisék után a sekrestyében.


2019. június 30. vasárnap

A gyerektábori díjak befizetése

Kérjük, hogy a nyári gyerek- és ifjúsági tábor összegét a jelentkezők mielőbb szíveskedjenek befizetni a szentmisék után vagy irodaidőben a plébánián.


2019. július 7. vasárnap

Nyaraláskor se mulasszuk el a vasárnapi szentmisét!

Nyáron sokfelé utazunk. A nyaralások, táborozások előtt tájékozódjunk a vasárnapi szentmisével kapcsolatosan, hogy biztosan eljussunk szentmisére. Hátul a hirdetőtáblán ki van függesztve a Balaton körüli települések miserendje, de az interneten is rengeteg lehetőség van az egyes helyszíneken megtudni a misék időpontját.


2019. július 7. vasárnap

Szünetel nyáron a Karitász-szolgálat

Júliusban és augusztusban a Karitász-szolgálat szünetel, legközelebb szeptember második szerdáján tudunk ruhaadományokat fogadni.


2019. július 13. szombat

Templomunkba érkezik a fatimai Szűzanya vándorszobra

Július 13-án, szombaton a mi templomunkba érkezik a Fatimai Szűzanya vándorszobra. 17 órakor imádkozzuk a rózsafüzért, szentmise nem lesz ezen a napon!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓