2021. február 26. péntek

Elhunyt Snell György püspök atya

Pénteken elhunyt főegyházmegyénk segédpüspöke, a Szent István Bazilika plébánosa Snell György atya, aki 2019-ben bérmált templomunkban. Imádkozzunk lelki üdvéért!


2021. február 19. péntek

Keresztút nagyböjt péntekjein

Nagyböjt péntekjein 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk, melyet a 18 órai szentmise követ. A járványhelyzet miatt kérjük, hogy a keresztutat a padokban a helyünkön maradva kövessük.


2021. április 11. vasárnap

Elsőáldozás: a járvány miatt idén kétszer

A járványhelyzet miatt az idei évben két alkalommal is lesz elsőáldozás templomunkban: április 11-én és szeptember 19-én. Kérjük az elsőáldozók szüleit, hogy a sekrestyében jelezzék, hogy melyik időpontot választják, illetve vegyék át az adatlapokat, melyeket kitöltve kérünk leadni az elkövetkező hetekben.


2021. február 28. vasárnap

A járványhelyzet miatt nem lesz külön gyónási alkalom az idei nagyböjtben

A járványhelyzet miatt idén nem lesz nagyböjtben külön gyónási alkalom. De minden szentmise előtti félórában van gyóntatás, illetve lehet külön időpontot kérni a sekrestyében vagy személyesen Mahi atyánál. 


2021. február 28. vasárnap

Javaslat a szentmiséken való részvételre

Azok számára, akik nem mernek a járvány miatt vasárnapi szentmisére eljönni, javasoljuk, hogy egy hétköznapi szentmisén vegyenek részt, azon sokkal kevesebben vannak. A vasárnapi szentmiseközvetítéseink természetesen folytatódnak egészen a teljes nyitásig.


2021. február 2. kedd

Februári szentmiseközvetítéseink

A február hónapban közvetített szentmiséink az alábbi – folyamatosan bővülő – linkeken érhetők akár élőben, akár felvételről:

Február 28., vasárnap • nagyböjti lelkigyakorlat 2. szentmise, 18 óra:
https://youtu.be/_0VnLxQf0wg

Február 28., vasárnap • Nagyböjt 2. vasárnapja, 9:30 óra:
https://youtu.be/yU6FcyXJTFg

Február 27., szombat • nagyböjti lelkigyakorlat 1. szentmise, 18 óra:
https://youtu.be/jG56q2upfwM

Február 21. vasárnap • Nagyböjt 1. vasárnapja, 9:30 óra
https://youtu.be/p8CviSSIV5M

Február 17. szerda • hamvazószerda, 18 óra
https://youtu.be/JM6SO0I-OZM

Február 14. vasárnap • Évközi 6. vasárnap, 9:30 óra
https://youtu.be/WSsxY6vtT_Y

Február 7. vasárnap • Évközi 5. vasárnap, 9:30 óra
https://youtu.be/072X6XqtceM

Február 3. szerda • Szent Balázs püspök emléknapja, 18 óra
https://www.youtube.com/watch?v=n9SiOGftvA8&feature=youtu.be

Február 2. kedd • Urunk bemutatása ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony), 18 óra:
https://youtu.be/hdor8KmpF8U

 


2021. február 28. vasárnap

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

Február 28-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. • Figyelmébe ajánljuk a kedves testvéreknek, hogy aki a járvány miatt online követi a szentmiséket, adományát átutalással is elküldheti. A plébánia bankszámlaszáma a Kapcsolat menüpontban megtalálható. Utaláskor kérjük a Közlemény rovatban feltüntetni az összeg célját: adomány, a katolikus iskolák részére stb. Isten fizesse meg!


2021. február 27. szombat

Az ificsoport kirándulása

A plébánia ificsoportja február 27-ére, szombatra túrát szervez a plébánia fiataljai számára. Találkozás szombaton 6:45 órakor a Szemeretelepi vasútállomáson. Úticél: Dobogókő–Pilisszentlászló. Fontos, hogy diákigazolványt, bérletet mindenki hozzon magával, mert bérlet nélkül az előrelátható utazási költség 2000 forint. Visszaérkezés a plébániára délután fél 4 körül várható. Szeretettel várunk minden középiskolás és egyetemista korú fiatalt!


2021. február 21. vasárnap

Megjelent a Mustármag nagyböjti száma

Megjelent plébániánk újságának, a Mustármagnak a nagyböjti száma. Aki nem tud vagy nem szeret monitoron/telefonon olvasni, bátran vigyen belőle – családonként egyet-egyet –, de olvasható és letölthető itt a honlapon a kezdőoldalról megnyitva, vagy a Letöltések menüpontból is, ahol a régebbi lapszámok is hozzáférhetők.


2021. február 21.vasárnap

Hamvazkodás

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjti időszak. A vasárnapi szentmisék után ezért a hamvazás szertartásában részesülhetnek azok, akik még nem hamvazkodtak. A hamvazásra sorban állva és az áldozásnál is kérjük, hogy tartsunk kellő távolságot egymástól.


2021. február 17. szerda

Hamvazószerda

Február 17-e szerda hamvazószerda lesz, mellyel elkezdődik a nagyböjti időszak. A 18 órai szentmisében a hamvazás szertartásában részesülhetünk. Ne feledkezzünk el arról, hogy hamvazószerda szigorú böjti nap. E napon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni, és csak egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A húseledelektől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein is mindazok számára, akik a 14. életévüket betöltötték.


2021. február 27-28. szombat-vasárnap

Nagyböjti lelkigyakorlat

Idei nagyböjti lelkigyakorlatunk február 27-én és 28-án, szombaton és vasárnap a 18 órai szentmisékben lesz. A szentmisét és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Ruppert József piarista szerzetes atya tartja. Mindkét szentmisét közvetítjük az interneten!


2021. február 7. vasárnap

Ferencz Krisztina festményei templomunkban

Február 7-e vasárnaptól hamvazószerdáig láthatók templomunkban egyik kedves testvérünk, Ferencz Krisztina festményei. A „Festmény és grafika a hitben” című kiállítást a szentmisék előtt és után lehet megtekinteni.

A művész bemutatkozása:

A FESTMÉNY ÉS GRAFIKA A HITBEN című kiállítás képei, melyek már a kerület több templomában is láthatóak voltak, talán segítenek a színes képi világgal ráhangolódni, gondolatokat ébreszteni a böjti időszak kezdetén. II. János Pál pápa mondta: „A művész a Teremtő Isten képmása. Aki teremt, az a létet ajándékozza, a semmiből hoz elő valamit, s ez olyan tevékenység, amire egyedül a Mindenható képes. Ezzel szemben a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ezért minél inkább tudatában van egy művész adottságainak, annál inkább érzi a késztetést, hogy önmagára és az egész teremtésre szemlélődve, egyre elmélyültebben tekintsen, és Istent dicsérő himnusz fakadjon föl a szívéből. Csak így foghatja föl önmagát, hivatását és küldetését teljes mélységében.”

– Minden ember megkapta a feladatot, hogy saját életének mestere legyen. A művész alkotás közben önmagát fejezi ki, amennyiben műve saját létének, személyének és létmódjának sajátos tükröződése. Alkotásával, művével leleplezi saját személyiségét is, lelki fejlődésének talál új dimenziót és sajátos kifejezési formát. Alkotása által szól másokhoz, és kommunikál velük. A művek alkotóikról beszélnek, legbelső titkaikról szólnak és föltárják azt az igazi szolgálatot, amit a művész a művelődéstörténetnek tett – így foglalja össze a művész hitvallását.

Honlapjának címe: http://kferenczart-design.hupont.hu/

Ezen a linken pedig egy régebbi kiállításáról a Városkép újságban megjelent cikk olvasható: http://epa.oszk.hu/03100/03106/00062/pdf/EPA03106_varoskep_2015_17.pdf


2021. február 7. vasárnap

Balázs-áldás

Szerdán volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja, ezért most a szentmise végén Balázs-áldásban részesülhetünk.


2021. február 8. hétfő

Egésznapos szentségimádás

Február 8-án, hétfőn ismét egésznapos szentségimádást tartunk templomunkban. A szokott módon lehet feliratkozni egy-egy órára hátul a kis asztalon. Az esti szentmisét magyar hazánkért imádkozzuk, majd a Jézus szíve-litániát énekeljük. A vezetett szentségimádási óra a korlátozások miatt elmarad.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓